Bezpłatna wstępna diagnoza

Już w momencie przyjmowania sprzętu do naprawy określamy przybliżony koszt naprawy i zakres potrzebnych do jej wykonania prac.